Onderzoek verband tussen bewegen en gezondheid

Binnen SMART MOVES! is de afgelopen vier jaar verdiepend onderzoek gedaan naar de causale relatie tussen bewegen, cognitieve prestaties en schoolprestaties op de korte en de lange termijn.

Nog geen overtuigend bewijs

Uit de verschillende experimenten en ons literatuuronderzoek kan er geconcludeerd worden dat voor positieve effecten van beweegprogramma’s op cognitieve en schoolprestaties (nog) geen overtuigend bewijs is. Wel is er op basis van literatuur bij kinderen een positieve uitschieter voor rekenen en wiskunde op scholen die langdurig en meerdere malen per week beweegprogramma’s aanbieden. Vervangen van reguliere lestijd door bewegen zowel op de korte- als langere termijn heeft geen nadelige effecten op cognitieve- en schoolprestaties. 

Beweegcommissie

Bij het stimuleren van meer bewegen op school is het belangrijk rekening te houden met de wensen, behoefte en belemmeringen die door schoolleiders, leerkrachten en leerlingen worden ervaren, zo blijkt uit interviews met deze betrokken. Een van de aanbevelingen is om op school een beweegcommissie in te stellen die gezamenlijk zorgt voor prioriteit voor meer bewegen op school en vorm geeft aan de manier waarop.

Over SMART MOVES!

SMART MOVES! Is een wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op de relatie tussen bewegen, cognitie en schoolprestaties. Projectleider Amika Singh en promovendus Vera van den Berg werken samen met praktijkprofessionals uit het onderwijs om een effectieve en haalbare interventie te ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op: smart-moves.nl


Reacties niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de PrimaOnderwijs nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Controle Dit veld is niet juist ingevuld